Geschreven kritiek helpt het vak verder te brengen, ze helpt om te reflecteren en gedachten uit te bouwen. In (kritische) beschouwingen kunnen aanleidingen en ideeën opgeworpen en verder ontwikkeld worden, of ter inspiratie dienen.
Het Pruys-Bekaertprogramma is opgezet ter bevordering van de dialoog tussen ontwerper, criticus en ‘het grote publiek’ over de betekenis van ontwerpen en is vernoemd naar de schrijvende ontwerper Simon Mari Pruys en de architect en publicist Geert Bekaert.
Het Pruys-Bekaertprogramma is een landelijk initiatief, ontstaan in Rotterdam. Het is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door ArchiNed en Designplatform Rotterdam in samenwerking met verschillende partners en met financiële steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Jongeriuslab en Powerhouse Company.

ArchiNed is een website voor en door architecten. Sinds 1997 wordt dagelijks onafhankelijke informatie over ontwikkelingen op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur in de Lage Landen gepubliceerd die zich kenmerken door onafhankelijke berichtgeving en een kritische betrokkenheid. De artikelen worden geschreven door de eigen redactie en door een netwerk van meer dan 100 correspondenten.

Designplatform Rotterdam wil bijdragen aan een stimulerend designklimaat in de regio Rotterdam. Om dit te bereiken organiseert zij debatten, workshops, ontwerpcompetities en overige evenementen. Daarbij houdt Designplatform Rotterdam voortdurend drie dimensies voor ogen: onze activiteiten moeten cultureel spraakmakend zijn, sociaal verbindend en economisch versterkend. Designplatform Rotterdam werkt aan de versterking van het designnetwerk en legt daartoe verbindingen met de partners uit de Rotterdamse ontwerpwereld, de (potentiële) industriële partners, de onderwijswereld en de gemeentelijke diensten.