Genomineerd voor Simon Mari Pruys-prijs: Joana Ozorio de Almeida Meroz en Rachel Griffin – Open Design

Uit het juryrapport: “In dit academische artikel onderzoeken Meroz en Griffin, van oorsprong ontwerpers maar nu werkzaam op de VU, de opkomst van het fenomeen ‘open design’ (open source) in Nederland. Dat blijkt, in tegenstelling tot zijn naam en doel, niet zozeer een verschijnsel van onderop, als wel een sterk van bovenaf gestuurde ontwikkeling. Meroz en Griffin leggen bloot hoe de belangen van culturele, gesubsidieerde organisaties samenhangen met het overheidsbeleid en zo een sturende invloed hebben in het veld. De jury vindt dit een belangwekkend stuk omdat een kritische analyse van de Nederlandse cultuurpolitiek zeldzaam is en nieuwe inzichten oplevert. Minder aantrekkelijk is evenwel de nogal brave, academische vorm waardoor het stuk weinig attractief is voor andere lezers terwijl het wel een breder publiek verdient.”
Open Design is gepubliceerd in The Design Journal (vol.15 no.4)

< terug naar archief